Belangrijke Side Links

(Loco)Regionale Technieken

Belangrijke Informatie

Er is een overzicht van de meest voorkomende ingrepen. Hierdoor krijgt u een beter inzicht waarom voor een bepaalde anesthesie techniek wordt gekozen.

De Informatie

Voor een operatie wordt u beoordeeld door een anesthesioloog. Het is daarbij belangrijk geen informatie achter te houden. Informatie die u niet van belang vindt kan wel degelijk van levensbelang zijn. Het gaat hierbij om uw eigen veiligheid.

Uw anesthesioloog zal de vorm van anesthesie met u bespreken. Er zijn meerdere technieken van anesthesie mogelijk.

➟ Wat is Anesthesie?

Volg de instructies die u van de anesthesioloog krijgt nauwgezet op. Deze instructies zijn specifieke aanwijzingen die u krijgt om uw operatie veilig te kunnen ondergaan. Het is onveilig om hier zelf veranderingen in aan te brengen.

➟ Disclaimer

Het gebied van de Hand

 

Algemeen

Een operatie aan de hand gebeurd kan op 2 manieren gebeuren, maar wordt meestal onder algehele narcose verricht. Indien de operatie het toelaat wordt ook wel slechts locoregionale anesthesie gegeven. Afhankelijk van de soort ingreep zijn de pijnsensaties na de operatie verschillend. Indien het een kijkoperatie betreft of een ingreep aan de spieren valt de pijn enigszins mee. Bij een vervanging van het complete polsgewricht is de pijn veel erger. Vaak wordt er in dat geval een aanvullende pijnbehandelingstechiek toegepast.

 

 

Aanvullende pijnbehandelingstechnieken van de Hand

 

PCA: Patient Controlled Anesthesia

De eenvoudigste methode is een pijnpomp die u zelf kunt bedienen, de zogenaamde PCA (Patient Controlled Anesthesia). Deze pijnstilling is met name voor de eerste 3 dagen na de operatie en wordt door ons alleen in het ziekenhuis toegepast. U mag de pijnpomp alleen zelf bedienen, hetgeen meteen ook de beperkende factor is. U moet hiertoe wel in staat zijn. Het voordeel van de PCA is dat u zichzelf nooit kunt overdoseren, maar wel meteen de pijn kunt stillen als u het voelt komen opzetten.

 

Locoregionaal

Een andere methode is de locoregionale methode. Hierbij wordt het gebied van de hand regionaal verdoofd. De zenuwen worden in de halsregio opgezocht en verdoofd. Ook is het mogelijk dat er een catheter wordt achter gelate om zodoende over een langere tijd pijnstillers toe te dienen. Op deze manier worden de eerste 2-3 dagen overbrugd. Deze periode is voor u vaak het meest pijnlijk.

In sommige gevallen is puur locale verdoving ook mogelijk. Hierbij plaatst de operateur ter plaatse injecties met pijnstillers om zo het te opereren gebied pijnvrij te krijgen. De anestheioloog komt er bij deze plaatsingstechniek niet aan te pas. Wel zij we vaak betrokken bij de monitoring van de vitale waarden van de patiënt tijdens de ingreep (lokaal met bewaking)

Door de aanvullende pijnbehandelingstechnieken toe te passen is de periode net na de operatie veelal beter te verdragen met evident minder pijn. Hierdoor kunt u eerder beginnen met revalideren en is de wondgenezig door de goede doorbloedig beter.


Design by LiemBrothers BV