Belangrijke Side Links

(Loco)Regionale Technieken

Belangrijke Informatie

Er is een overzicht van de meest voorkomende ingrepen. Hierdoor krijgt u een beter inzicht waarom voor een bepaalde anesthesie techniek wordt gekozen.

De Informatie

Voor een operatie wordt u beoordeeld door een anesthesioloog. Het is daarbij belangrijk geen informatie achter te houden. Informatie die u niet van belang vindt kan wel degelijk van levensbelang zijn. Het gaat hierbij om uw eigen veiligheid.

Uw anesthesioloog zal de vorm van anesthesie met u bespreken. Er zijn meerdere technieken van anesthesie mogelijk.

➟ Wat is Anesthesie?

Volg de instructies die u van de anesthesioloog krijgt nauwgezet op. Deze instructies zijn specifieke aanwijzingen die u krijgt om uw operatie veilig te kunnen ondergaan. Het is onveilig om hier zelf veranderingen in aan te brengen.

➟ Disclaimer

Het gebied van de Genitalia

 

Algemeen

Een operatie van de genitalia kan gebeuren onder algehele narcose of onder (loco)regionaal. Afhankelijk van de soort ingreep zijn de pijnsensaties na de operatie verschillend. Indien het noodzakelijk wordt geacht zullen er aanvullende pijnbehandelingstechieken worden toegepast.

 

 

Aanvullende pijnbehandelingstechnieken van de Genitalia

 

PCA: Patient Controlled Anesthesia

De eenvoudigste methode is een pijnpomp die u zelf kunt bedienen, de zogenaamde PCA (Patient Controlled Anesthesia). Deze pijnstilling is met name voor de eerste 3 dagen na de operatie en wordt door ons alleen in het ziekenhuis toegepast. U mag de pijnpomp alleen zelf bedienen, hetgeen meteen ook de beperkende factor is. U moet hiertoe wel in staat zijn. Het voordeel van de PCA is dat u zichzelf nooit kunt overdoseren, maar wel meteen de pijn kunt stillen als u het voelt komen opzetten.

 

Locoregionaal

Een andere methode is de (loco)regionale methode. Hierbij wordt het gebied van de genitalia regionaal verdoofd. Een veel gebruikte methode hiervoor is de spinaal anesthesie. Een bijkomend voordeel is dat u minder risico heeft op misselijkheid na de ingreep en minder kans op een trombosebeen. Verder is ook het bloedverlies minder in vergelijking met algehele narcose. De meeste ingrepen aan de genitalia komen voor deze anesthesietechniek in aanmerking. Indien het echter gepaard gaat met een kijkoperatie via de buik is de spinaalanesthesie niet mogelijk en wordt u geholpen onder algehele narcose.


Design by LiemBrothers BV