Belangrijke Side Links

(Loco)Regionale Technieken

Belangrijke Informatie

Er is een overzicht van de meest voorkomende ingrepen. Hierdoor krijgt u een beter inzicht waarom voor een bepaalde anesthesie techniek wordt gekozen.

De Informatie

Voor een operatie wordt u beoordeeld door een anesthesioloog. Het is daarbij belangrijk geen informatie achter te houden. Informatie die u niet van belang vindt kan wel degelijk van levensbelang zijn. Het gaat hierbij om uw eigen veiligheid.

Uw anesthesioloog zal de vorm van anesthesie met u bespreken. Er zijn meerdere technieken van anesthesie mogelijk.

➟ Wat is Anesthesie?

Volg de instructies die u van de anesthesioloog krijgt nauwgezet op. Deze instructies zijn specifieke aanwijzingen die u krijgt om uw operatie veilig te kunnen ondergaan. Het is onveilig om hier zelf veranderingen in aan te brengen.

➟ Disclaimer

Het gebied van de Buik

 

Algemeen

Een operatie van de buik gebeurd meestal onder algehele narcose. Afhankelijk van de soort ingreep zijn de pijnsensaties na de operatie verschillend. Indien het een kijkoperatie betreft of een ingreep aan de spieren valt de pijn enigszins mee. Bij een grote buikoperatie is de pijn veel erger. Vaak wordt er in dat geval een aanvullende pijnbehandelingstechiek toegepast.

 

 

Aanvullende pijnbehandelingstechnieken van de Buik

 

PCA: Patient Controlled Anesthesia

De eenvoudigste methode is een pijnpomp die u zelf kunt bedienen, de zogenaamde PCA (Patient Controlled Anesthesia). Deze pijnstilling is met name voor de eerste 3 dagen na de operatie en wordt door ons alleen in het ziekenhuis toegepast. U mag de pijnpomp alleen zelf bedienen, hetgeen meteen ook de beperkende factor is. U moet hiertoe wel in staat zijn. Het voordeel van de PCA is dat u zichzelf nooit kunt overdoseren, maar wel meteen de pijn kunt stillen als u het voelt komen opzetten.

 

Locoregionaal

Een andere methode is de locoregionale methode. Hierbij wordt het gebied van de buik regionaal verdoofd. Hiervoor wordt er een catheter in de epiduraalruimte geplaatst aan de rugzijde, daar waar de zenuwen ontspringen en naar voren lopen richting de navel. Deze epidurale anesthesietechniek wordt toegepast voordat u onder narcose wordt gebracht en blijft meestal een 3 tal dagen zitten. Door de catheter wordt dan een pijnstiller continue toegediend middels een pompje. Het voordeel is dat u hierdoor minder pijn heeft en beter kunt doorzuchten. Dit geeft op haar beurt weer minder kans op een longontsteking. Een andere mogelijkheid is om de catheter onderhuids achter te laten ter hoogte van het litteken. Ook nu wordt er middels een pompje de eerste 2 dagen na de operatie een pijnstiller continue toegediend. Met name de eerste 2-3 dagen doen vaak het meeste pijn. door deze technieken toe te passen zult u gedurende die periode evident minder pijn ervaren netgeen uw herstel ten goede komt.

Bij ingrepen aan (organen in) de onderbuik is het veelal niet nodig om algehele narcose te ondergaan. Een spinale anesthesietechniek volstaat hierbij meestal. Het voordeel is dat u minder kans heeft op misselijkheid na de ingreep. Ook is de kans op een trombosebeen en het bloedverlies tijdens de operatie aanmerkelijk minder in vergelijking tot algehele narcose.

Bij beide locoregionale technieken is het noodzakelijk dat er geen contraindicaties zijn. Indien u bijvoorbeeld bepaalde bloedverdunners gebruikt die niet mogen worden gestopt of bij hartklachten zijn deze methoden soms niet te combineren. Uw anesthesioloog zal altijd een afweging maken ten aanzien van de risico's en eventuele voordelen. Het veiligheidsaspect zal hierbij echter nooit uit het oog worden verloren.


Design by LiemBrothers BV